Øreakupunktur

Øreakupunktur

ØREAKUPUNKTUR HISTORIE

Øreakupunkturens historie går så langt tilbake som til det gamle Kina (475 f.Kr). Behandlingsmetoden ble videreutviklet og spesialisert av Dr. Paul Nogier på 1950-tallet. Øreakupunktur ble godkjent av WHO i 1990 og Dr. Nogier ble nominert til Nobels medisinske pris i 1996. For å kunne oppnå dette må systemet og teknikkene innen øreakupunktur være vitenskapelig dokumentert på lik linje med alle andre medisinske behandlingsformer. Dette vil si at per i dag regnes øreakupunktur som et spesialfelt innen skolemedisinen.

HVA ER ØREAKUPUNKTUR

Øreakupunktur er en utbredt behandlingsmetode. Den kan benyttes som selvstendig behandlingsform eller sammen med andre terapiformer, som for eksempel homeopati, fotsoneterapi eller klassisk akupunktur.
Øreakupunktur er en refleksologisk behandling på samme måte som fotsoneterapi. Det vil si at øret gjenspeiler kroppens nervesystem, indre organer, muskler og vev. Øret er inndelt i soner og disse har punkter som er trykkømfintlige og ømme når det har oppstått et problem eller en ubalanse i energien. Ved hjelp av nåler og
trykkstimulering av disse punktene kan kroppens funksjoner påvirkes.

HVORDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN?

Terapeuten observerer øret og undersøker det deretter for å finne frem til eventuelle ømfintlige punkter.
Terapeuten gjør deretter en vurdering av hvilke punkter som skal behandles. Selve behandlingen kan foregå på flere måter. Det vanligste er å bruke veldig tynne nåler som settes inn rett under huden.  En kan også behandle med permanåler som sittende i øret over lengre tid, eller med små frø som settes fast på punktet i øret med tape. Den sistnevnte metoden brukes ofte til barn og til personer med nåleskrekk, samt hvis det blir lenge mellom hver behandling. Du er her delaktig i din egen behandlingsprosess, da du selv kan stimulere punktet over tid.

Kontakt Meg