Om Meg

Om Meg

Jeg heter Ellen Staff og er 43 år gammel. Jeg er tobarnsmor,  og bosatt i Bergen. Jeg ble offentlig godkjent vernepleier i 2001 og tok deretter videreutdannelse i rusproblematikk i 2004. Jeg startet min yrkeserferaing fra arbeid med funksjonshemmede og ieldreomsorgen. Jeg jobbet deretter fem år i et lavterskel botilbud for rusmisbrukere (Bakkegaten bo-og omsorgssenter) og de siste 14 årene på et distrikspsykiatrisk senter (DPS).

Jeg har i flere år vært opptatt av alternativ helhetstenkning, der menneske sees som en helhet med kropp og psyke i balanse. Et sterkt ønske om å kunne kombinere omsorg og tidligere erfaringer med alternativ behandling, førte meg videre til å bli soneterapeut. 

Jeg studerte soneterapi ved Institutt for Helhetsmedisin, IFH, i 2012. Det er et 2-årig studie, som innbefatter fotsoneterapi og øreakupunktur. IFH’s studie i soneterapi er en offentlig godkjent fagskoleutdanning. Høsten 2019 utdanner jeg meg til ansiktsreflexterapeut i København v/ Lone Sørensens skole.

 * Jeg er medlem av NNH (Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon).
NNH stiller høye krav til sine medlemmer. Man må ha en solid utdannelse innen de ulike terapiformene, medisinske fag og etiske fag for å bli medlem.
* Som klient hos ECIWO soneterapi er du automatisk forsikret gjennom NNH.
* ECIWO soneterapi er ført opp i registeret i Brønnøysund for utøvere av alternativ behandling.

http://ifh.no/ellen-staff-fotsoneterapeut-utdannelse-ifh/

VIDERE KURS:

Videreutdanningskurs soneterapi i MUSKULÆR SONETERAPIBergen

2013

Videreutdanningskurs soneterapi i INFERTILITET, København.

2014

Fagkurs i øreakupunktur relatert til HORMONELLE LIDELSER, Oslo

2015

Videreutdanningskurs soneterapi  i HODEPINE og MIGRENE, København

2016

Kurs i AYURVEDISK (INDISK) KRANIEMASSASJE, Bergen

2016

Kurs i “LEVEREN”, København

2017

Kurs i “TEKNIKKER og ARRBEHANDLING” holdt av Hanne Marquart, København. Hanne Marquart blir av mange sett på som “soneterapien mor” i Europa. Hun brakte soneterapien til Europa på 1960-tallet, har grunnlagt 14 skoler i og utenfor Tyskland og har utgitt en rekke bøker.

2018

Kurs i ” A.R T Advanced Reflexology Techniques” holdt av Tony Porter, København
For 45 år siden startet Tony Porter sin soneterapi karriere i USA, for deretter å opprette klinikker i London. Han reiste rundt med nevøen til Eunice Ingham for å lære videre hennes metoder som danner grunnlaget for dagens soneterapi. Han har en stor del av æren for at moderne soneterapi er blitt en profesjonell behandlingsform.

2019

STUDIE

ECIWO soneterapi har i 2 år samlet inn data for å belyse soneterapien effekt på søvn, samt ro og avspenning. Resultatene fra studiet ble publisert høsten 2016.

PRAKSISELEVER

ECIWO soneterapi har studenter fra soneterapiskolen i Bergen, institutt for helhetsmedisin (IFH).
Studentpraksisen finner sted i månedene mars-mai.

TA GJERNE KONTAKT FOR BEHANDLING!

Jeg heter Ellen Staff og er 43 år gammel. Jeg er tobarnsmor,  og bosatt i Bergen. Jeg ble offentlig godkjent vernepleier i 2001 og tok deretter videreutdannelse i rusproblematikk i 2004. Jeg startet min yrkeserferaing fra arbeid med funksjonshemmede og ieldreomsorgen. Jeg jobbet deretter fem år i et lavterskel botilbud for rusmisbrukere (Bakkegaten bo-og omsorgssenter) og de siste 14 årene på et distrikspsykiatrisk senter (DPS).

Jeg har i flere år vært opptatt av alternativ helhetstenkning, der menneske sees som en helhet med kropp og psyke i balanse. Et sterkt ønske om å kunne kombinere omsorg og tidligere erfaringer med alternativ behandling, førte meg videre til å bli soneterapeut. 

Jeg studerte soneterapi ved Institutt for Helhetsmedisin, IFH, i 2012. Det er et 2-årig studie, som innbefatter fotsoneterapi og øreakupunktur. IFH’s studie i soneterapi er en offentlig godkjent fagskoleutdanning. Høsten 2019 utdanner jeg meg til ansiktsreflexterapeut i København v/ Lone Sørensens skole.

 * Jeg er medlem av NNH (Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon).
NNH stiller høye krav til sine medlemmer. Man må ha en solid utdannelse innen de ulike terapiformene, medisinske fag og etiske fag for å bli medlem.
* Som klient hos ECIWO soneterapi er du automatisk forsikret gjennom NNH.
* ECIWO soneterapi er ført opp i registeret i Brønnøysund for utøvere av alternativ behandling.

http://ifh.no/ellen-staff-fotsoneterapeut-utdannelse-ifh/

VIDERE KURS:

2013

Videreutdanningskurs soneterapi i MUSKULÆR SONETERAPIBergen

2014

Videreutdanningskurs soneterapi i INFERTILITET, København.

2015

Fagkurs i øreakupunktur relatert til HORMONELLE LIDELSER, Oslo

2016

Videreutdanningskurs soneterapi  i HODEPINE og MIGRENE, København

2016

Kurs i AYURVEDISK (INDISK) KRANIEMASSASJE, Bergen

2017

Kurs i “LEVEREN”, København

2018

Kurs i “TEKNIKKER og ARRBEHANDLING” holdt av Hanne Marquart, København. Hanne Marquart blir av mange sett på som “soneterapien mor” i Europa. Hun brakte soneterapien til Europa på 1960-tallet, har grunnlagt 14 skoler i og utenfor Tyskland og har utgitt en rekke bøker.

2019

Kurs i ” A.R T Advanced Reflexology Techniques” holdt av Tony Porter, København
For 45 år siden startet Tony Porter sin soneterapi karriere i USA, for deretter å opprette klinikker i London. Han reiste rundt med nevøen til Eunice Ingham for å lære videre hennes metoder som danner grunnlaget for dagens soneterapi. Han har en stor del av æren for at moderne soneterapi er blitt en profesjonell behandlingsform.

STUDIE

ECIWO soneterapi har i 2 år samlet inn data for å belyse soneterapien effekt på søvn, samt ro og avspenning. Resultatene fra studiet ble publisert høsten 2016.

PRAKSISELEVER

ECIWO soneterapi har studenter fra soneterapiskolen i Bergen, institutt for helhetsmedisin (IFH).
Studentpraksisen finner sted i månedene mars-mai.

TA GJERNE KONTAKT FOR BEHANDLING!

Kontakt Meg