Muskulær Soneterapi

Muskulær Soneterapi

HVA ER MUSKULÆR SONETERAPI?
Mange mennesker kjenner til det å ha smerter i muskler og ledd. Smerter som i større eller mindre grad hemmer en i daglige gjøremål.  Anslagsvis 30 prosent av voksne har kroniske smerter i Norge i dag og muskel- og skjelettplager er den vanligste årsaken.

Muskulær soneterapi tar utgangspunktet i en forståelsesmodell som er basert på at kroppen alltid vil søke balanse via ryggsøylen. Muskulære spenninger vil forplante seg til andre steder i kroppen. Ved å foreta undersøkelse av blant annet klientens rygg, føttenes stilling og undersøkelser via sonene under føttene, vil terapeuten danne et grunnlag for å vite hvilke muskler som er relatert til smertene. Terapeuten innhenter i forkant en grundig kartlegging i samtale med klienten, om han / hennes sykehistorie. Behandlingen som utføres er ikke smertefull, da terapeuten behandler med raske strykebevegelser under føttene på de ulike muskelsonene.

Muskelspenninger kan gi utslag i andre plager som blant annet hodepine / migrene og fordøyelsesplager, tung pust / trykk i brystet m.m.

Et eksempel for å belyse dette:
En muskel som heter Iliacus er ofte involvert i hoftelidelser, skjev stilling av hofte samt benlengde forskjell.
Hvis muskelen spenner, så vil den trekke lårbensmuskelen oppover og gi hofte smerter. Dersom muskelen er veldig spent, vil den trekke seg sammen og bli kortere og samtidig tykkere. Denne muskelen og tykktarmen krysser hverandre. Dette medfører at den nå litt tykkere muskelen forårsaker at det blir mindre plass til tykktarmen. Peristaltikken som er med å føre innholdet i tarmen videre blir nedsatt. Dette fører igjen til forstoppelse.

Kontakt Meg