Fotsoneterapi Barn

Fotsoneterapi Barn

SONETERAPI FOR BARN

Soneterapi kan være et godt hjelpemiddel for barn med ulike plager. Barn er fintfølende og kan ta lettere til seg behandlingen som gis enn hva voksne gjør. Om du ikke tidligere har forsøkt soneterapi på minstemann, gi det et forsøk!

HVORDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN?

 

Er det et lite barn som skal få behandling, velger en selv hva som oppleves best for barnet under behandlingsforløpet. Dersom barnet ikke finner roen alene på benken, kan soneterapi utføres også på mor / far sitt fang. Eldre barn velger selv om de ønsker å ligge eller sitte på benken.

 

Trykket på foten og varigheten av behandlingen varierer ut i fra barnets alder og allmenntilstand.

Hos Eciwo soneterapi får barnet en premie etter behandlingen. En del av barna ser i denne kurven med leker under behandlingen, slik at behandlingstiden oppleves raskere.

Kontakt Meg